Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası; beklenmedik bir hastalık veya kaza sonucu meydana gelecek sağlık giderlerini, ayrıca farklı nedenlerle sağlığınız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm tanı ve tedavi işlemlerine yönelik masrafları karşılar.

Bireysel özel sağlık sigortalarının yanı sıra aile olarak veya kurumsal özel sigortası çözümlerinden de yararlanmanız mümkündür.

Şüphesiz ki her şey, sağlığınız yerinde olursa güzel ve anlamlıdır. En büyük zenginlik, hiçbir para ve mal ile ölçülemeyecek en değerli servet sağlığınızdır.

Bir saniye sonrasında ne olacağını bilemezken, sağlığınıza yönelik riskleri görmezden gelmek ve bunlar için önlem almamak ise makul bir davranış değildir.

İşte özel sağlık sigortaları, kendiniz ve sevdikleriniz için en değerli varlığınızı yani canınızı güvenceye almak demektir.

Bu sigorta çözümlerinden yararlanmayı seçtiğinizde muhtemel sağlık harcamalarınızı düşünmek zorunda kalmaz, hayatın acı yönlerine karşı önceden hazırlıklı olursunuz. Geleceğinize yaptığınız bu yatırım sayesinde, sağlığınızı ilgilendiren süreçleri finansal güçlüklerle yıpranmadan atlatırsınız.

Tercih ettiğiniz poliçenin limitleri ve içeriği dâhilinde bütün masraflarınız sigorta tarafından ödeneceği için sağlık hizmeti alırken herhangi bir maddî zorluk çekmezsiniz.

Seçkin hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında; yeni ve gelişmiş teknolojiler, en modern yöntemler ile mâlî endişe duymadan sağlığınıza kavuşmanın rahatlığını ve mutluluğunu yaşarsınız.

Tüm bu ayrıcalıklardan şimdi Bertan Tarran Sigorta güvencesiyle yararlanabilir, kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını size özel çözümlerimizle teminat altına alabilirsiniz.

Gelecekteki konforunuzun ve mutluluğunuzun güvencesi olacak özel sağlık sigortalarımızla, kaliteli ve huzurlu hayatınızı inşa etmeye başlayabilirsiniz.

İzmir Özel Sağlık Sigortası Nedir? Aliağa Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık alanında yapılacak harcamaları belirli şartlara bağlı olarak, poliçe sınırları doğrultusunda karşılayan teminatlar, ‘özel sağlık sigortası’ olarak adlandırılır.

Kendisine birçok alternatif arasından tercihte bulunma imkânı sunulan tüketiciler, ihtiyaçlarına göre uygun seçenekleri bir araya getirerek kendi özel sağlık sigortasını oluşturabilir.

Öngörülemeyen rahatsızlıklarda ve sağlığa zarar verebilecek trafik kazası, ev kazası gibi çeşitli durumlarda Aliağa özel sağlık sigortaları devreye girer. Zamanında, güvenli ve en kaliteli sağlık hizmetini minimum masraf ile karşılamanın yolu, bu sigorta türünden geçer.

Yüksek mâliyetlere katlanmadan özel hastanelerde hizmet almak, kanser tedavisi gibi büyük bütçeler gerektiren hastalıklarda gereken maddî imkânı kolayca temin etmek bu alandaki sigorta fırsatlarından yararlanmakla mümkündür.

Yabancılar için Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Yabancıların Türkiye’de ikâmet edebilmeleri için özel sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu, yabancı uyrukluların ülkemizdeki yaşamını güvence altına almalarını sağlar. Yatarak tedavi, ek maddî destek, dijital sağlık sigortası gibi pek çok teminat, bu hizmetin kapsamında kendine yer bulur.

Özel Sağlık Sigortası Avantajları Nedir? Aliağa Özel Sağlık Sigortası Neden Önemli?

Bu sigorta çeşidi hem sizin sağlığınızı, hem de aile bireylerinizin sğlığını garanti altına alır. Diğer yandan da, sağlık için yapılacak masrafları minimum düzeyde tutar.

Kısaca özetledikten sonra, Aliağa özel sağlık sigortaları ile kavuşacağınız avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Giderlerinizi en alt seviyede tutarak, bütçenizi aşmadan, nitelikli kurumlardan yüksek kalitede sağlık hizmeti almayı mümkün kılar.
 2. Hizmet bedeli çok yüksek olan ciddi tedavilerde ek ödeme yapma sıkıntısını ortadan kaldırır.
 3. Hastane ve doktor seçme özgürlüğü tanır.
 4. Vergi indirimi avantajıyla daha uygun mâliyetli prim seçenekleri sunar.
 5. Sağlık sorunlarının verdiği üzüntüyü, büyük masrafların daha da artırmasını engeller. Maddî yükü omuzlarınızdan alarak bu süreci daha stressiz yaşamanıza katkıda bulunur.
 6. Etkili tanı ve tedavi süreçlerinden geçerek, sağlık problemlerinize hiç vakit kaybetmeden çözüm bulmanızı sağlar.
 7. ÖBYG yani Ömrü Boyu Yenileme Garantisi vardır.
 8. Poliçe teminatını ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilir, kapsamı kendiniz belirleyebilirsiniz.
 9. Öte yandan özel sağlık sigortaları; büyük-küçük demeden tüm sağlık problemlerine, ânî hastalık ve kazalara hazırlıklı olmanın ayrıcalığını yaşatır. Başınıza ne zaman geleceğini bilmediğiniz tâlihsizliklerin hayatınızı altüst etmesini önler.

Böylece maddî sorunların moralinizi bozmasına ve bunun da tedavi süreçlerini olumsuz yönde etkilemesine mânî olur. Hayata daha güvende ve olumlu bakar, tedavinin her safhasında kendinizi emniyette hissedersiniz.

 1. Yurt dışında da sağlık hizmetlerinden faydalanmaya izin verir.
 2. Yatırımlarınızı sağlık harcamaları nedeniyle eriyip gitmekten korur. Finansal hedeflerinizi tanı ve tedavi masrafları yüzünden rafa kaldırmanızın önüne geçer ve birikimlerinizi de güvenceye alır. Böylelikle yolunuzu güvenle çizip amaçlarınıza rahatça odaklanabilmenize yardım eder.
 3. Sağlıklıyken yaptırılan özel sigortalar, ileride karşılaşılabilecek hastalıkları kapsar. Poliçe başlangıç tarihinden önce zaten var olan rahatsızlıklar ise bunun dışındadır. O nedenle özel sağlık sigortası, hiçbir şikâyetiniz olmasa bile yaptırılmalıdır.
 4. Sağlığınızı ilgilendiren tüm konuların detaylı planlanması, sağlık riskleriyle başarılı şekilde mücadele etmeniz, madden ve mânen kendinizi daha iyi hissetmeniz özel sağlık sigortasının sunduğu diğer avantajlar arasındadır.

Özetlememiz gerekirse:

Bu sigorta ile kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde, tamamıyla ücretsiz veya belirleyeceğiniz teminat oranları doğrultusunda uygun ücretlerle muayene olabilirsiniz. Yine; bu şartlar dâhilinde tetkik, tedavi ve ameliyatlarınızı yaptırabilir, ekstra ücret ödemeksizin diyaliz ve fizik tedavi gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Aliağa Özel Sağlık Sigortası Nerelerde Geçerli?

Poliçe kapsamına göre anlaşmalı yurt dışı ve yurt içi hastanelerde, çeşitli sağlık kurumlarında İzmir özel sağlık sigortaları geçerlidir. İhtiyaca göre teşhis, kontrol ve tdavi hizmetleri bu sigortalar yardımıyla sağlanır.

Buna göre sigorta şirketinin belirlediği özel maddeler gereğince anlaşmalı;

 • Poliklinik,
 • Fizik tedavi merkezi,
 • Eczane,
 • Doktor muayenehanesi gibi yerlerde de özel sağlık sigortaları geçerlidir.

Bu sigorta çeşidinin ayakta ve yatarak tedavi olmak üzere iki ana teminat alanından söz edilebilir.

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar? Aliağa Özel Sağlık Sigortası Hangi Masrafları Karşılar?

Genel olarak ayakta tedavi çerçevesinde şu masraflar üstlenilir:

 • Reçeteli ilaç alımı,
 • 0-6 yaş grubu aşıları,
 • Muayene,
 • Radyolojik görüntüleme,
 • Laboratuvar tetkikleri,
 • Fizik tedavi masrafları,
 • Tıbbî gereç ve malzeme temini vs.

Yatarak tedavinin muhtevasına ise başlıca şu uygulamalar girer:

 1. yatış gerektiren hastalıkların tedavisi,
 2. Refakatçi-yemek-oda,
 3. Radyoterapi,
 4. Kemoterapi,
 5. Yoğun bakım,
 6. Ameliyatlar ve diğer cerrahi operasyonlar,
 7. Diyaliz,
 8. Âcil durumlarda yapılan müdahaleler,
 9. Sûnî uzuv teminatı-protezler,
 10. Rehabilitasyon masrafları,
 11. Kaza sonrası diş hasarları,
 12. Ameliyat tazminat teminatı vb.

Öte yandan özel sigorta poliçesine isteğe bağlı olarak şu teminatlar da eklenebilir:

 1. Doğuştan kaynaklanan hastalıklar,
 2. Doğum teminatları,
 3. Diş tedavisi,
 4. Lens ödemeleri,
 5. Yenidoğan teminatları,
 6. Ambulans hizmetleri (Yurt dışı ve yurt içi hava ambulansı dâhil),
 7. Yüz yüze ve online tıbbî danışmanlık (Diyetisyen, psikolojik danışmanlık vb.),
 8. Evde bakım,
 9. Yardımcı tıbbî malzemeler (Kalp pili, platin vb.),
 10. Rutin gebelik kontrolleri,
 11. Check-up,
 12. İşitme cihazı,
 13. Kaza sonucu maluliyet-vefat teminatları,
 14. Gözlük camı ve çerçeve masrafları vb.

Kimler Özel Sigorta Yaptırabilir?

Genel itibarla 18-65 yaş arası tüm bireyler Aliağa özel sağlık sigortası çözümlerinden faydalanabilir. Limit yaş takriben 65 olarak baz alınmasına rağmen, bunun sigorta şirketine göre değişebileceğini unutmamak gerekir.

18 yaşın altında olanlar ise ebeveyn sigortasından faydalanabilir. Bu, kendileri için daha avantajlıdır. Ne var ki 18 yaşından küçük olanlar için de özel sağlık sigortası yaptırmak mümkündür.

Ayrıca gebelik planlayan ve doğum teminatından yararlanmak isteyenler de yine özel sağlık sigortaları alanındaki çözümlere başvurabilir. Bu durumda sigortanın hamilelik planından 6 ay veya 1 yıl önce yapılması lâzımdır.

Tamamlayıcı ve Özel Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar Nelerdir?

Özel sağlık sigortası, TSS’ye göre daha geniş kapsamlı ve yüksek maliyetlidir. SGK anlaşmalı hastaneleri tercih edenler ve Aliağa özel sağlık sigortaları için yeterince bütçe ayıramayanlar TSS avantajlarından yararlanarak karşılaştıkları ilâve masrafları rahatlıkla ödeyebilir.

Buna göre, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortaları farkları şöyle sıralanabilir:

 1. Eğer özel sağlık sigortası yaptırmayı seçerseniz, dilediğiniz özel hastanede -SGK’lı olup olmadığına bakılmaksızın- hizmet alabilirsiniz.

Lâkin tamamlayıcı sağlık sigortası, devlet desteklidir. sizin belli bir sigorta şirketiyle ve SGK ile anlaşmanız bulunup bulunmadığına bakar. SGK’nın karşılamadığı masrafları öder. Sosyal Güvenlik Kurumu kaydınız yoksa tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanamazsınız.

 1. Tamamlayıcı sağlık sigortası yalnızca yurt içi sağlık kurumlarında geçerlidir.

Fakat özel sağlık sigortasının kapsamını genişleterek yurt dışında da hizmet almanız mümkündür.

 1. Özel sağlık sigortalarında sağlık masrafları için ödenecek miktar yani teminat limiti poliçeyle belirlenir.

Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasında ise anlaşmalı kurumlara ödenecek miktarlar SGK katılım payı oranıyla sınırlandırılır.

 1. Özel sağlık sigortalarında SGK desteği olmadığından dolayı, kapsam genişledikçe mâliyet artar.

Bu sigorta, sağlık giderlerinizin bir bölümünü teminatlarınız dâhilinde karşılar ve kapsam dışı hizmetler için ek ücret ödemeniz gerekir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında ise anlaşmalı hastanelere, teminatlara ve poliçe limitine uymanız şartıyla ekstra ücret ödemeniz gerekmez.

 1. Doğum sigortası bekleme süreleri açısından da TSS ve özel sağlık sigortaları birbirinden ayrılır. Bu, genellikle özel sigortalarda daha uzundur.

Siz de bütçenizi zorlamadan hem kendi, hem de sevdiklerinizin sağlığınızı güvence altına almak için Bertan Tarran Sigorta’yı tercih edin! Beklenmedik durumlara karşı sağlığınızı, hayatınızı sigortalayarak, ihtiyaç duyacağınız maddî ve mânevî rahatlığı önceden hazırlayın!

‘Olmaya devlet cihânda, bir nefes sıhhat gibi!’ sözünden ilham alan ve ‘önce insan’ anlayışıyla şekillenen özel sağlık sigortası seçeneklerimizle, olası hastalık durumlarında karşılaşacağınız masrafların uykularınızı kaçırmasına izin vermeyin!

‘Ya başıma bu gelirse? O zaman ben ne yaparım?’ diye kara kra düşünmek ve umutsuzluğa kapılmak yerine, cazip tekliflerimizden hemen yararlanarak sağlıklı ve mutlu günlerin temelini şimdiden atın!

Geleceğinizi planlarken, sağlığınızı sizin kadar önemseyen Bertan Tarran Sigorta ile güvende olun!

Karşılaşacağınız bütün sağlık harcamalarında özel hastane farkı bizden, mutlu ve sağlık dolu bir hayatın keyfini çıkarmak da sizden olsun!

Bize ulaşın.

Aklınıza takılan tüm sorular için.